Ştiri:

Programul Operational Regional 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana

Comisia Europeana - 24 iunie 2015

Programul Operational Regional 2014-2020 a fost aprobat astazi, 23 iunie 2015, la Bruxelles.

Programul Operational Regional isi propune sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii, facilitarea unui acces mai bun la servicii sociale, comunitare si de sanatate, investitii pentru imbunatatirea calitatii vietii la oras, pentru crearea si amenajarea de spatii verzi, pentru un transport accesibil si curat si pentru dezvoltarea zonelor urbane defavorizate...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

PNDR 2020: Submasura 4.1 - Investitii in exploatatii agricole - NOU

Termen limita:
- 30 octombrie 2015

- PNDR 2020: Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - NOU

Termen limita:
- 30 octombrie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP2 DMI 2.2: Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 DMI 1.1: Educatie initiala pentru o viata sanatoasa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1: Clustere de inovare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1: Intreprinderi nou infiintate inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1: Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditional e»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoar e
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

 

 

- COSME 2014-2020: Internationalizarea clusterelor

Termen limita:
- 21 aprilie 2015

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2: Implicare democratica şi participare civica; Masura 2.1 Infratirea intre localitati

Termen limita:
- 2 martie 2015 pentru activitatile planificate sa inceapa in intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016

- 1 septembrie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

-Sprijin pentru proiecte transnationale privind copiii victime ale abuzurilor la scoala, in centrele de ingrijire si in detentie

Termen limita:
- Apel nelansat

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2: Implicare democratica şi participare civica; Masura 2.1 Infratirea intre localitati

Termen limita:
- 2 martie 2015 pentru activitatile planificate sa inceapa in intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016

- 1 septembrie 2015

- COSME 2014-2020: Internationalizarea clusterelor

Termen limita:
- 21 aprilie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditionale»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- Actiunilor PROGRAMUL URBACT III: Apel de proiecte Retele pentru Planificarea - Nou

Obiectivul programului:
Programul va sprijini orasele in dezvoltarea de solutii pragmatice, noi si durabile, care imbina intr-o abordare integrata aspectele sociale, economice si de mediu inconjurator.

Solicitanti eligibili:
Autoritatile publice locale in parteneriat cu: universitati sau centre de cercetare, agentii locale, autoritati regionale sau nationale.

Valoarea grantului:
- Costurile eligibile ale unui proiect trebuie sa fie situate intre 600.000 euro si 750.000 euro

Contributia beneficiarului:

- Minim 15%

Termen limita:
- 16 iunie 2015

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Obiectivul programului:
Imbunatatirea sansele de angajare aletinerilor prin dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunatatirea competentelor lingvistice.

Solicitanti eligibili:
Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare
Institutii universitare
Organizatii nonguvernamentale.

Valoarea grantului:
- Variabila

Contributia beneficiarului:
-

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Obiectivul programului:
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene.

Solicitanti eligibili:
Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Valoarea grantului:
- Variabila

Contributia beneficiarului:
- Variabila

Termen limita:
- Variabila

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...