Ştiri:

Prima sesiune de finantare din noul PNDR se deschide pe 20 mai 2014

finantare.ro - 17 aprilie 2014

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), impreuna cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), va deschide incepand cu 20 mai 2014 prima sesiune de depunere a cererilor de finantare pentru Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole si sprijinirea fermelor de familie, cu finantare din PNDR 2014 -2020.

Astfel, aceasta prima sesiune se va desfasura dupa criteriile aferente Pogramului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, dar finantarea va fi asigurata din fondurile alocate perioadei de programare 2014-2020, prin aplicarea Regulamentului de tranzitie...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata - NOU

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, SUBMASURA 322E: Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural

Termen limita:
- 11 aprilie 2014

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Erasmus pentru tineri antreprenori

Termen limita:
- 30 noiembrie 2014

- Masura 142 Infiintarea grupurilor de producator

Termen limita:
- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continu.

- Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008

Termen limita:
- Sesiune de depunere continua

- Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii - APEL NELANSAT

Termen limita:
-

- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şicrearea de locuri de muncă instituita prin H.G. nr. 797/2012

Termen limita:
- 30 iunie 2014

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Obiectivul programului:
Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

 

 

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata - NOU

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU
-

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014
-

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014: Programul de finantare „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Masura 421: Implementarea proiectelor de cooperare

Termen limita:
- Proiectele se depun in mod continuu incepand cu data de 23 iulie 2012

 

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU
-

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Programul Energie Regenerabila RONDINE - NOU

Termen limita:
- 20 mai 2014

- POR 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesionala continua”
- NOU

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014: Programul de finantare „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POR 1.2: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte

Termen limita:
- Cerere cu depunere continua incepand cu 3 decembrie 2012.

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Termen limita:
-

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

GRANTURILE SEE 2009-2014: Programul de burse si cooperare interinstitutionala in domeniul invatamantului superior

Termen limita:
- 31 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Obiectivul programului:
Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...