Ştiri:

Au fost lansate 3 noi cereri de propuneri de proiecte pe POSDRU

AM POSDRU - 23 octombrie 2014

AM POSDRU a publicat astazi, 22 octombrie, Ghidurile Solicitantului - Conditii Specifice pentru 3 noi apeluri de propuneri de proiecte:

  • CPP 174 „Dezvoltarea carierei didactice”, finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
  • CPP 175 „Firme de exercitiu pentru elevi”, finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
  • CPP 176 „ Romania Start-up”, finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, avand asociata schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

- Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate” - NOU

Termen limita:
- Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractel or de finantare pentru proiectele aprobate in cadrul Programului Operational
Sectorial Dezvoltare a Resurselor Umane, Axa Prioritara 2, DMI 2.1

- Schema de ajutor de minimis "Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european” – cerere de proiecte mici - Program nelansat

Termen limita:
- Program nelansat

- Inovare Verde in Industria din Romania – Schema de Proiecte Individuale

Termen limita:
- 30 septembrie 2014

- Inovare Verde in Industria din Romania – Schema de Granturi Mici

Termen limita:
- 30 septembrie 2014

- COSME 2014-2020: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE – Produse turistice transnationale sustenabile 2014

Termen limita:
- 7 octombrie 2014

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditional e»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoar e
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- Cerere de propuneri de proiecte “Sanatate 2014” (Al treilea program de actiune a Uniunii in domeniul sanatatii 2014- 2020)

Termen limita:
- 25 septembrie 2014

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale

Termen limita:
-

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Erasmus pentru tineri antreprenori

Termen limita:
- 30 noiembrie 2014

 

 

- Fondul ONG: Componenta 1 IMPLICARE - NOU

Termen limita:
- 6 octombrie 2014, ora 16:00

- Fondul ONG: Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunitatilor rurale Interetnice - NOU

Termen limita:
- 17 octombrie 2014, ora 16:00

- Fondul ONG: Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA Subcomponenta 2.2 Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii - NOU

Termen limita:
- 13 octombrie 2014, ora 16:00

- Fondul ONG: Componenta 3. Dezvoltare durabila - NOU

Termen limita:
- 10 octombrie 2014, ora 16:00

- Fondul ONG: Componenta 4. Servicii sociale si de baza - NOU

Termen limita:
- 8 octombrie 2014, ora 16:00

- Fondul ONG: Componenta 5. Dezvoltarea capacitatii ONGurilor, retele si coalitii - NOU

Termen limita:
- 14 octombrie 2014, ora 16:00

- EEA Grants: Studii si formare privind contributia ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice - NOU

Termen limita:
- 28 octombrie 2014

- COSME 2014-2020: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE – Produse turistice transnationale sustenabile 2014

Termen limita:
- 7 octombrie 2014

- POSDRU 4.1.: Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2.2.1.: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

 

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditionale»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale

Termen limita:
-

- Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO01 - Asistenta tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National

Termen limita:
- 31 octombrie 2014

- POSDRU 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initialal - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

EEA Grants: Studii si formare privind contributia ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice - NOU

Termen limita:
- 28 octombrie 2014

- EEA Grants: Cresterea capacitatii pentru gestionarea si monitorizarea culoarelor ecologice - NOU

Termen limita:
- 28 octombrie 2014

- EEA Grants: Scheme de restaurari vaste ale ecosistemelor - NOU

Termen limita:
- 28 octombrie 2014

- EEA Grants: Scheme de restaurari vaste ale ecosistemelor - NOU

Termen limita:
- 28 octombrie 2014

- EEA Grants: Instrumente suport pentru luarea deciziilor - NOU

Termen limita:
- 5 noiembrie 2014

- EEA Grants: Campanii de formare si constientizare - NOU

Termen limita:
- 5 noiembrie 2014

- COSME 2014-2020: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE – Produse turistice transnationale sustenabile 2014

Termen limita:
- 7 octombrie 2014

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditionale»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- Cerere de propuneri de proiecte “Sanatate 2014” (Al treilea program de actiune a Uniunii in domeniul sanatatii 2014- 2020)

Termen limita:
- 25 septembrie 2014

- POSDRU 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initialal - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 3.2.: Competente pentru competitivitate in domeniul medical – cardiologie pediatrica - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 3.2.: Competente pentru competitivitate in domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 4.1.: Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2.2.1.: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO01 - Asistenta tehnica si Fondul Bilateral la Nivel National

Termen limita:
- 31 octombrie 2014

- Apel de proiecte/ actiuni in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale Programul RO18 - Intarirea capacitatii si cooperare institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale romane si norvegiene

Termen limita:
- 31 octombrie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POR 1.2: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte

Termen limita:
- Cerere cu depunere continua incepand cu 3 decembrie 2012.

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...