Ştiri:

Studiu: Peste 230 milioane de euro obţinuţi în ultimii cinci ani din finanţări europene, returnaţi la UE

www.euractiv.ro - 8 mai 2015

MPeste 230 de milioane de euro din banii cheltuiţi în ultimii cinci ani în cadrul unor proiecte europene au fost returnaţi la UE ca urmare a unor corecţii financiare, relevă un studiu al Institutului pentru Politici Publice, citat de Mediafax. Cea mai crescută incidenţă de corecţii financiare raportat la numărul de contracte semnate a fost la Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu - 76%...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

PNDR 2020: Submasura 4.1 - Investitii in exploatatii agricole - NOU

Termen limita:
- 30 octombrie 2015

- PNDR 2020: Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - NOU

Termen limita:
- 30 octombrie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP2 DMI 2.2: Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 DMI 1.1: Educatie initiala pentru o viata sanatoasa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1: Clustere de inovare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1: Intreprinderi nou infiintate inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1: Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditional e»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoar e
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

 

 

- COSME 2014-2020: Internationalizarea clusterelor

Termen limita:
- 21 aprilie 2015

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2: Implicare democratica şi participare civica; Masura 2.1 Infratirea intre localitati

Termen limita:
- 2 martie 2015 pentru activitatile planificate sa inceapa in intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016

- 1 septembrie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

-Sprijin pentru proiecte transnationale privind copiii victime ale abuzurilor la scoala, in centrele de ingrijire si in detentie

Termen limita:
- Apel nelansat

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si AP2: Masuri integrate pentru tinerii inactivi - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2: Implicare democratica şi participare civica; Masura 2.1 Infratirea intre localitati

Termen limita:
- 2 martie 2015 pentru activitatile planificate sa inceapa in intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016

- 1 septembrie 2015

- COSME 2014-2020: Internationalizarea clusterelor

Termen limita:
- 21 aprilie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI 3.1: Romani antreprenori in Europa - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditionale»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- Actiunilor PROGRAMUL URBACT III: Apel de proiecte Retele pentru Planificarea - Nou

Obiectivul programului:
Programul va sprijini orasele in dezvoltarea de solutii pragmatice, noi si durabile, care imbina intr-o abordare integrata aspectele sociale, economice si de mediu inconjurator.

Solicitanti eligibili:
Autoritatile publice locale in parteneriat cu: universitati sau centre de cercetare, agentii locale, autoritati regionale sau nationale.

Valoarea grantului:
- Costurile eligibile ale unui proiect trebuie sa fie situate intre 600.000 euro si 750.000 euro

Contributia beneficiarului:

- Minim 15%

Termen limita:
- 16 iunie 2015

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Obiectivul programului:
Imbunatatirea sansele de angajare aletinerilor prin dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunatatirea competentelor lingvistice.

Solicitanti eligibili:
Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare
Institutii universitare
Organizatii nonguvernamentale.

Valoarea grantului:
- Variabila

Contributia beneficiarului:
-

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Obiectivul programului:
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene.

Solicitanti eligibili:
Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Valoarea grantului:
- Variabila

Contributia beneficiarului:
- Variabila

Termen limita:
- Variabila

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...