Ştiri:

Ministerul Fondurilor Europene le cere beneficiarilor să solicite cât mai repede rambursarea banilor pe care i-au cheltuit

Ministerul Fondurilor Europene - 18 aprilie 2014

Ministerul Fondurilor Europene solicită tuturor beneficiarilor de fonduri europene să depună la Organismele Intermediare sau la Autorităţile de Management cât mai repede documentele necesare pentru rambursarea sumelor cheltuite în cadrul proiectelor. Apelaţi cu încredere la mecanismul decontării cererilor de plată care vine în sprijinul celor care întâmpină greutăţi in asigurarea finanţării...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata - NOU

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, SUBMASURA 322E: Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural

Termen limita:
- 11 aprilie 2014

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Erasmus pentru tineri antreprenori

Termen limita:
- 30 noiembrie 2014

- Masura 142 Infiintarea grupurilor de producator

Termen limita:
- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continu.

- Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008

Termen limita:
- Sesiune de depunere continua

- Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii - APEL NELANSAT

Termen limita:
-

- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şicrearea de locuri de muncă instituita prin H.G. nr. 797/2012

Termen limita:
- 30 iunie 2014

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Obiectivul programului:
Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

 

 

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata - NOU

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU
-

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014
-

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

- MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014: Programul de finantare „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.1: Dezvoltarea economiei sociale - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Masura 421: Implementarea proiectelor de cooperare

Termen limita:
- Proiectele se depun in mod continuu incepand cu data de 23 iulie 2012

 

- Apel de proiecte „Coerent”- Programul “Copii si tineri in situatii de risc, initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale” - NOU

Termen limita:
- 19 mai 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata

Termen limita:
- 2 iunie 2014

- Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti: Schema de grant pentru Parteneriate - NOU
-

Termen limita:
- 26 iunie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Programul Energie Regenerabila RONDINE - NOU

Termen limita:
- 20 mai 2014

- POR 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesionala continua”
- NOU

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014: Programul de finantare „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”

Termen limita:
- 16 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POR 1.2: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte

Termen limita:
- Cerere cu depunere continua incepand cu 3 decembrie 2012.

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Termen limita:
-

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- 17 martie 2014, termen unic pentru domeniile educatie si formare profesionala
- 17 martie 2014, 30 aprilie 2014, 1 octombrie 2014 pentru domeniul tineret

GRANTURILE SEE 2009-2014: Programul de burse si cooperare interinstitutionala in domeniul invatamantului superior

Termen limita:
- 31 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mici

Termen limita:
- 25 aprilie 2014

- GRANTURILE SEE 2009-2014: Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – Schema de granturi mari

Termen limita:
- 7 aprilie 2014

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

Obiectivul programului:
Accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...