Ştiri:

Eugen Teodorovici: România va începe în acest an implementarea fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene - 20 noiembrie 2014

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a efectuat astăzi, 19 noiembrie a.c., o vizită oficială la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale dedicată politicii de coeziune.

În cadrul reuniunii au fost discutate două subiecte importante: adoptarea concluziilor Consiliului cu privire la Raportul nr. 6 referitor la coeziunea economică, socială şi teritorială, respectiv rolul politicii de coeziune în implementarea Strategiei Europa 2020...

...

 

Loading...
 

- Catalogul Fondurilor Europene în 2014

- Catalogul consultantilor

- Ghidul Fondurilor Europene 2013

- Programului Orizont 2020

 

Oportunităţi de finanţare:

  • Societăţi Comerciale
  • ONG-uri
  • Autorităţi Publice Locale
  • Universitati

 

- POSDRU DMI 2.1: Firme de exercitiu pentru elevi - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSDRU DMI 3.1: Romania Start-up - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSCCE Operatiunea 1.1.1: Clustere de inovare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantului este supus consultarii publice in perioada 30 octombrie - 20 noiembrie 2014

- POSCCE Operatiunea 1.2.1: Intreprinderi nou infiintate inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantului este supus consultarii publice in perioada 30 octombrie - 20 noiembrie 2014

- POSCCE Operatiunea 1.1.1: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantul ui este supus consultarii publice in perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014

- POSCCE Operatiunea 1.2.1: Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantului este supus consultarii publice in perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014

- POSCCE Operatiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantul ui este supus consultarii publice in perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014

- POSDRU D.M.I. 6.2: Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU D.M.I. 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- COSME 2014-2020: Facilitarea fluxurilor de turism european pentru tineri si seniori in afara sezonului de varf – 2015

Termen limita:
- 15 ianuarie 2015

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditional e»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoar e
- 30 septembrie 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- Erasmus pentru tineri antreprenori

Termen limita:
- 30 noiembrie 2014

 

 

- POSDRU DMI 2.1: Firme de exercitiu pentru elevi - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSDRU DMI 3.1: Romania Start-up - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSDRU D.M.I. 6.2: Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 4.1.: Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU D.M.I. 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

Termen limita:
- Variabila

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

-POSDRU DMI 1.3: Dezvoltarea carierei didactice - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 24 octombrie 2014, ora 10.00, pana in data de 10 noiembri e 2014, ora 16.00, sau pana
la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

- POSDRU DMI 2.1: Firme de exercitiu pentru elevi - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSDRU DMI 3.1: Romania Start-up - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 10 noiembrie 2014, ora 10.00, pana in data de 24 noiembrie 2014, ora 16.00

- POSCCE Operatiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantul ui este supus consultarii publice in perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014

- POSDRU D.M.I. 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- COSME 2014-2020: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE – Produse turistice transnationale sustenabile 2014

Termen limita:
- 7 octombrie 2014

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

Termen limita:
- 15 septembri e 2014 – proiecte pentru asistenta tehnica
- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie 2015 faza a doua – proiecte integrate
- 6 octombrie 2014 – proiecte « traditionale»
- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare
- 30 septembri e 2015 – proiecte pe capacitate administrativa

- POSDRU 1.1: Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initialal - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 3.2.: Competente pentru competitivitate in domeniul medical – cardiologie pediatrica - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- POSDRU 4.1.: Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

- POSDRU DMI 1.3: Dezvoltarea carierei didactice - NOU

Termen limita:
- Sistemul informatic ActionWe b va fi deschis din data de 24 octombrie 2014, ora 10.00, pana in data de 10 noiembri e 2014, ora 16.00, sau pana
la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

- POSCCE Operatiunea 1.2.1: Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare - APEL NELANSAT

Termen limita:
- Apel nelansat Ghidul solicitantului este supus consultarii publice in perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014

- PROGRAMUL ERASMUS+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014

Termen limita:
- Termene valabile in 2015:
4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de mobilitate si parteneriate strategice, 4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si Aliantele competentel or sectoriale, 3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului , 26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet, 22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul sportului

- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:
- Variabila

Exemple de succes:

Performanță pentru competitivitate prin implementare sistem ERP în cadrul SC Star Storage SRL
Buget total: 1.500.772,00 lei
Fonduri nerambursabile: 580.450,00 lei

Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice
Buget total: 283.492 lei
Fonduri nerambursabile: 167.486 lei

Implementarea conceptului de ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ la nivelul municipiului SIBIU
Buget total: 2.100.350 lei
Fonduri nerambursabile: 1.682.950 lei

Formarea si perfectionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentaristi) din învătământul preuniversitar
Buget total: 480.125 lei
Fonduri nerambursabile: 380.887,9 lei

Plan de management şi răspândirea informaţiilor despre aria Ciuperceni - Desa
Buget total: 4.155.615,60 lei
Fonduri nerambursabile: 3.476.490,00 lei

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii
Buget total: 11.190.138,00 lei
Fonduri nerambursabile: 10.602.131,00 lei

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri
Buget total: 4.791.147 lei
Fonduri nerambursabile: 4.659.613 lei

Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale
Buget total: 16.498.506 lei
Fonduri nerambursabile: 15.499.310 lei

Funcționarul electronic
Buget total: 13.993.750,00 lei

Toate exemplele de succes...